trees, wilderness, nature-3822149.jpg

Eesti Geriaatrite Selts

Eesti Geriaatrite Selts (EGERS) on asutatud 2007. aastal
kuuludes Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsiooni koosseisu.
EGERSi asutajateks olid Sotsiaalministeeriumi tellitud ja Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna
poolt läbi viidud arstide geriaatria-alasel koolitusel
osalenud 13 arsti, kellest on hiljem saanud seltsi põhituumik.
Seltsiga on liitunud erinevate erialade arstid (sise- ja perearstid, psühhiaatrid,
neuroloogid, taastusraviarstid).
Seltsi kuuluvad noored kolleegid on lõpetanud sisehaiguste residentuuri geriaatria
lisaerialaga või õpivad residentuuris.
Liikmeteks on ka väljaspool Eestit geriaatriks spetsialiseerunud kolleegid.
Liikmeid ühendab eriala arendamine ja populariseerimine,
samuti soov ennast geriaatria valdkonnas täiendada.
EGERS on Euroopa Geriaatriaühingu (EuGMS) ja Arstlike Erialade Euroopa Ühenduse (UEMS) geriaatria sektsiooni liige.
Rahvusvahelistesse arstide organisatsioonidesse kuulumine ajendas EGERS-it iseseisvuma,
alates 2023 on tegemist arstliku erialaseltsiga,
mis on Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni EGERS-i osakonna õigusjärglane.

EGERS-i juhatus on 6-liikmeline:

Helgi Kolk (Tartu Ülikool ja TÜ Kliinikum) juhatuse esimees, kontakt helgi.kolk@kliinikum.ee
Kadri Salu (Põlva haigla) juhatuse esimehe asetäitja
Tuuli Luud (Pärnu haigla) sekretär
Anu Ilp (Pärnu haigla) sekretär varahoidja ülesannetes
Elsa Lekstein (Pärnu haigla) ja Marit Uuetoa (resident) veebi toimetamine ja tehniline teostus

Arstide liit:
https://arstideliit.ee

Scroll to Top